BANTESZ

BANTESZ

Állattenyésztő és Növénytermesztő, Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet


Legfrissebb hírek 
 • May 12

  A kertészeti gépbeszerzés támogatására ugyancsak 10 milliárd forint áll
  rendelkezésre. A támogatás mértéke 35 százalékos, de a fiatal gazdák és a
  kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók is további 10 százalékos
  többlettámogatást kapnak. Mind a fiatalgazda-támogatásra, mind a kertészeti
  gépbeszerzésre május 18-tól lehet pályázni, és itt is fontos kritérium az
  idei elszámolás.

  NAGYON RÖVID A HATÁRIDŐ!

  Itt olvasható a rendelet: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15063.pdf

  A pályázat 2015. június 1-ig, vagy forráskimerülésig adható be.

  Jelentkezés: palyazat@bantesz.hu

 • May 2

  A Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

  Kivonat a rendeletből – a teljes rendelet megtalálható:

  http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15059.pdf


  FRISSÍTÉS 2015.05.08: Megjelentek a pályázat részletei, melyek az alábbi linken elérhetők

  https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk642015

  A támogatás jellege és tárgya

  2. §  (1)  E rendelet alapján egy alkalommal költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

  (2)  A támogatási jogosultság kötelezettség átvállalás és jogutódlás keretében nem ruházható át.

  A támogatás igénybevételének feltételei

  3. §  (1)  Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:

  a)  a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

  b)  a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

  ba)  az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,

  bb)  a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy

  bc)  a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a  ba) vagy bb)  alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel.

  Kötelezettségek

  4. §  (1)  Az ügyfél köteles

  a)  a gazdaságot személyes közreműködésével vezetni;

  b)  a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a  mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folyamatosan folytatni;

  c)  a  támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódóan megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a  fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című kötelező képzésen legkésőbb 2016. december 31-ig részt venni és azt elvégezni;

  d)  a működtetési időszak végéig a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész alapján tett vállalásokat, nyilatkozatokat fenntartani, valamint a  kötelezettségeket teljesíteni;

  e)  a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: TIR rendelet) alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni.

  A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

  a)  legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

  b)  legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

  c)  legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

  A támogatási kérelem benyújtása

  8. §  (1)  A támogatási kérelmet 2015. május 18. és június 1. között lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

 • Apr 24

  Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére – közölte a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

  A 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrás tervezett részletezése:

  - a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokra 15 milliárd forint

  - a fiatal gazdák induló támogatására (fiatal gazda pályázat)  10 milliárd forint

  - a kertészeti gépek beszerzésének támogatása  10 milliárd forint

  A pályázatok várhatóan 2015 májusban megnyílnak.

   

  részletek: http://nak.hu/hu/tamogatasok/3062-35-milliard-forint-videkfejlesztesi-forrasra-lehet-palyazni

 • Apr 17

  A BANTESZ Szövetkezet 2015. október-novemberi szállítással megkezdi nyúlketrec és tartozékok értékesítését.

  Ajánlott nyúlketrec 6 fiaztató + 7 pihentető 1650 x 1050 x 2700 mm várható ár: bruttó 100.000-135.000 Ft/db

  Ajánlott nyúlketrec 12 fiaztató + 12 pihentető 1650 x 1650 x 2700 mm várható ár: bruttó 223.000-240.000 Ft/db

  Fiaztató láda várható ár: bruttó 3.000 Ft/db

  Etetők várható ár: bruttó 1.000-2.000 Ft/db

  Rendelhetők még rendeléshez kiegészítésként taposórács, valamint oldal rácsok darabonként is.

  Megfelelő igény estén több tartozék szállítása is lehetséges.

  Nagyobb mennyiségű megrendelés beérkezése esetén a szállítás korábbi megkezdése is várható.

  Megrendeléseket várjuk az alábbi elérhetőségeken:

  E-mail: medve.istvan@bantesz.hu

  Tel: +36 70 419-4190

 • Nov 23

  Örömmel jelentjük be, hogy a BANTESZ Igazgatóságának Elnökét, Medves Istvánt is jelölték az Év agrárembere versenyen.
  Amennyiben Ön is támogatja a BANTESZ által felvállalt társadalmi szerepet és hisz Medve István elhivatott munkájában, kérjük segítsen a kezdeményezésünk népszerűsítésében egy itt leadott szavazattal: Az Év Agrárembere jelölt: Medve István !

  Az Év Agrárembere jelölt: Medve István

 • Oct 13

  Nyúltenyésztés Magyarországon

  Dokumentum letöltése

  Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene?

  Tegyünk együtt még nem késő

  Létre hozhatunk 3000 munkahelyet és lehetőség 35-45 ezer őstermelőnek

  Húsnyúl tenyésztés

  Magyarországon a nyúltenyésztésnek régi múltja van. Az 1900-as évek elején már adtak ki nyúltenyésztési szakkönyvet. A szervezett kutatás 1952-ben Dr. Anghi Csaba vezetésével Gödöllőn kezdődött.

  A nyúltenyésztést a saját szükségletre történő termelés, esetenként – helyi piacon – élőnyúl eladás jellemezte. Az árutermelő nyúltenyésztés, a szervezett felvásárlás és export az 1960-as évek elején kezdődött. A termelés kezdetben nagy ütemben nőtt, a felvásárolt mennyiség háromévenként megduplázódott (4. ábra). A dinamikus növekedés 1974 után lelassult, kisebb ingadozásokkal 1982-ben 38-39 ezer tonnás élőnyúl-felvásárlással érte el a tetőpontot. A konkurencia miatt kialakult ún. nyúl háború következményeként rohamosan csökkent a termelés. Stabilizálódás és újabb fellendülés a vágóhidak által létrehozott Nyúltermeltetési Gazdasági Társaság létrejöttével vette ismét kezdetét. A rendszerváltást követően – az egész mezőgazdaságot érintő változások hatására – az export korábban nem látott mértékben csökkent. A helyzetet súlyosbította, hogy a világpiaci ár is esett, és az olaszok is egyre kevesebb nyulat importálnak.

  Mindezekhez hozzá kell tenni azon tényeket is, hogy bár estek a világpiaci árak de ilyen mértékű termelési visszaesés egyik nyúl termelő országban se következet be mint nálunk. A nyúl háború nemcsak országok között, de a nálunk lévő vágóhidak és felvásárlók között is súlyosan érintette a termelőket. Mindezek következtében nem fordítottak a vágóhidak és felvásárlók kelő figyelmet a kistermelőkre, kisüzemekre. Ezen hibák a termelés rovására, csökkenéséhez vezetek.                                                                                                          Hibák voltak: A felvásárlók árháborúi, de legnagyobb hiba, hogy a kisüzemi termelésben kialakult nagy létszámú anya állományban kialakult a beltenyészet. A termelők így a rivalizálás és árháború miatt nem jutottak megfelelő mennyiségű, minőségű tenyészállathoz. Ezáltal csökkent a termelékenység és minőségi romlás is bekövetkezet. Mindezeket a hibákat figyelembe véve, ha a mi vágóhidaink felvásárlóink is hasonlóan jártak volna el mint a többi nyúlhús termelő országban is tették nem kerültünk volna az első szállítói helyről a végére. Ilyen vereséget csak mi szenvedtünk el.

  A termelés korábban a két 10.000 anyás telep (Bikali ÁG, Dunavarsányi Petőfi MgTSz) mellett zömében 5-20 anyás, főleg a vágóhidak által integrált telepeken folyt. Az elmúlt két évtizedben számos vállalkozói méretű, több száz vagy ezer anyát tartó nyúltelep létesült, az Olívia Kft és a Bácska Rt pedig egy-egy 20.000 anyás telepet hozott létre. Bár a rendszerváltást követően a termelés nagymértékben csökkent, ugyanakkor jelentős szerkezeti változás következett be. Amíg a 80-as években még a felvásárolt nyúl 90%-át kis telepeken állították elő és csak 10% volt a nagyüzemi telepek részesedése, addig mára (2010) a vágónyúl 95%-a nagy telepekről kerül ki, és megszűnőben van a kisüzemi telepekről történő felvásárlás. A húsnyúl tehát Magyarországon is nagyüzemi állatfaj lett.

  Nem szűntek volna meg a kisüzemi telepek és bár a termelés csökkent volna, de mindezen visszaesés elkerülhető lett volna. De a vágóhidak felvásárlók nem fordítottak kellő figyelmet a kisüzemekre, termelőkre. Figyelmeztető jelek sokasága volt, de áldozni a termelőkért már egyik sem akart. A profit sok esetben az extra profit és az önös érdekek miatt nem érdekelte őket mi történik a kisüzemi termelői portákon.                                                                                                                                                    A Gödöllőn kitenyésztet fehér gyöngy hibrid melyet a Bikali állami gazdaságban karoltak fel. Vagy a Dunavarsányi Petőfi MgTSz ben tenyésztet és a Környei telepen tenyésztet nyulak megfelelő tenyészállat utánpótlást biztosíthattak volna a kisüzemeknek, termelőknek. De valahogy ezeket megszüntették, elsorvasztották. Megjelent ezek mellett és még most is jelen van Pannon fehér hibrid nyúl mely kitűnően alkalmas a kisüzemi termelés újra indításához.

  Kezdetben a vágónyulat kizárólag élve exportálták Olaszországba (3. táblázat). A hazai nyúlvágóhidak (Baj, Baja, Csabrendek, Gyomaendrőd, Jászberény, Kisvárda, Környe, Lajosmizse) építésének ütemében csökkent, majd 1985-re gyakorlatilag megszűnt az élőállat-kivitel. Az egyre élesedő verseny, a rossz kihasználtság és az egyre nagyobb szállítási költség miatt a nyúlvágóhidak többsége bezárt. Jelenleg (2010) csak két vágóhíd, a svájci tulajdonban levő lajosmizsei (Olivia Kft) és magyarok által bérelt bajai (Tetrabbit Kft) működik. Az egész karkasszal szemben nő a darabolt termékek iránti kereslet, az összes export kb. felét ma már ez teszi ki.

  A Magyar kisüzemi őstermelői termelés újra indítása képes lenne akár évi 10 millió db vágónyúl elő állítására is. Hozzá kell tenni azt is mindenek megvan a felvevő piaca is. De úgy látszik bizonyos lobbízók nem akarják ezen törekvések megvalósulását, sőt igyekeznek megakadályozni.             Megfelelő feltételek megteremtésével melyek megvannak és újra indíthatók. De bizonyos érdekek ezt nem akarják és nem is tesznek ennek érdekében semmit.                                                                         A kisüzemi termelés minden piaci követelménynek megfelel és termelésre képes. A kisüzemi termelést újra indítását sok ezer termelő szeretné. A termelés újra indítása a vidék fenmaradását a lakosság megélhetésének és munkahely, teremtésben sokak számára megfelelő lenne. De a fiatalok megélhetéséhez vidéken maradásához is nagyban hozzá járulna. Természetesen több más kisüzemben előállított állat termék összekapcsolás még több lehetőség. Lehetőség, hogy a vidék újra éljen.

  A magyar nyúltermelés – visszaesése ellenére – hosszú ideig tartotta azt a kivételes helyzetét, hogy a világon Kína után a második, Európában a legnagyobb exportőr volt. Ebben komoly szerepe van annak a világon egyedülálló helyzetnek, hogy a felvásárolt nyúl majdnem teljes mennyiségét exportáljuk. A vágottnyúl-exportunkban korábbi évekhez hasonlóan – az olasz piac vezető szerepet tölt be, bár részesedése 40-50%-ra csökkent. Második helyen Svájc áll, 25-30%-os aránnyal, míg a vágott nyúl 15-20%-a Németországba kerül (3. táblázat). A jövő egyik feladata a hazai nyúlhúsfogyasztás ösztönzése, jelenleg a vágott nyúl 3-4%-a kerül hazai üzletekbe (áruházláncokba).

  Az elmúlt években komoly gondot okozott a „Négy Mancs” állatvédő(nek mondott) egyesület jogtalan támadása a magyar nyúltenyésztés ellen. Kampányuk miatt hónapokig is kiszorultunk a német piacról.

  Más országoknak nem okozott gondot a „Négy Mancs” sőt egyszerűen figyelembe sem vették támadásaikat. Mi miért tettűk?

  1.2. táblázat – 3. táblázat A magyar vágónyúlexport országonkénti megoszlása (%) (Nyúltenyésztési Tudományos Nap bevezető előadásaiból)

  Ország Az összes export százalékában
  1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2009
  Olaszország 78,7 86,7 92,5 84,3 68,5 71,1 60,6 56,1 52,2 43,0 46,8 42,0
  Svájc 4,4 3,7 2,5 8,5 25,0 20,3 25,5 31,2 26,3 27,1 26,5 35,8
  Németország 2,3 1,7 1,0 3,5 3,5 4,3 5,2 8,4 16,1 19,0 13,8 18,3
  Franciaország 5,4 0,6 0,5 2,0 2,0 0,3 0,5 0,8 1,0 3,6 3,4 0,1
  Belgium 7,3 6,6 3,0 - - 3,8 4,3 1,3 3,4 5,5 4,0 1,1
  Hollandia 1,6 0,4 0,5 1,0 1,0 0,1 0,9 - - 0,4 0,2 -
  Oroszország - - - - - 0,1 2,7 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4
  Anglia 0,2 0,3 - 0,5 - - - - - - - -
  Spanyolország - - - 0,2 - - - - - - - -
  Írország - - - - - - 0,3 - - - - -
  Görögország - - - - - - - 1,7 - - - -
  Szlovákia - - - - - - - - 0,1 - 1,1 0,1
  Ausztria - - - - - - - - - - 1,3 0,1
  Ukrajna - - - - - - - - - - 0,2 -
  Románia - - - - - - - - - - 0,7 -

  Egyes országok termelésének változása 1961 és 2003 között

  Egy főre eső nyúlhús fogyasztás országonként (kg/fő/év)

  Az ágazat gazdasági jelentősége

  • Fehérjében gazdag, zsírban szegény, koleszterinmentes fehér hús
  • A húsfeldolgozás melléktermékei teljes egészében hasznosíthatóak
  • Az angóranyúl gyapja a könnyűiparban hasznosítható

  A húsnyúl felvásárlás és az export alakulása Magyarországon

  Év Felvásárolt élősúly (t) Export (t) Árbevétel (millió Ft)
  2000 10.870 5.118 4.719
  2001 12.761 5.615 5.243
  2002 11.887 5.388 4.795
  2003 10.932 5.045 5.240
  2004 12.074 5.287 6.392

  Az egész / karkasz / és a darabolt nyúl aránya a magyar exportban (%) 2000-2004

  Év Egész nyúl (%) Darabolt nyúl (%) Összesen (t)
  2000 44,9 55,1 5.118
  2001 41,2 58,8 5.615
  2002 58,4 41,6 5.388
  2003 66,2 33,8 5.045
  2004 51,9 48,1 5.287

  Tendenciák

  • Európa még tartja vezető szerepét a termelésben, de részesedése az elmúlt években 2/3-ról ½-re esett vissza
  • Ezzel párhuzamosan fokozatosan növekszik Ázsia szerepe
  • Európában Olaszországé a vezető szerep, a kontinens termelésének 40%-át, a világ 20%-át adják. Őket kissé lemaradva követi Spanyol- és Franciaország
  • Magyarország a listán a 9. helyen áll, bár az 1%-os részesedésünk kicsi, de kizárólagos export irányultságunk miatt a nyúltenyésztésünknek meghatározó szerepe van
  • Európa a legnagyobb importőr (6.078 tonna), Ázsia pedig
   9.081 tonnával a legnagyobb nyúlhús exportőr a világon
  • Kína után Magyarország kivitele a legnagyobb, Európában mienk a vezető szerep
  • Az egyes országokban nő a darabolt és tovább feldolgozott nyúlhús iránti igény. Az olaszok húsz éve csak egész karkaszt vásároltak, ma ennek aránya 54%-ra csökkent és 36%-ban darabolt, 10%-ban pedig konyhakész terméket vásárolnak.

  Magyar óriás szürke                                                                                                      Magyar óriás fehér

  Nagy csincsilla

  Német kék lepke tarka                                                                                                              Új-Zélandi vörös

  Új-zélandi fehér

  Új-Zélandi fehér

  Kaliforniai

  Magyar óriás fehér

  Bécsi kék

  Német világos nagyezüst
  Letöltés képekkel, grafikonokkal

 • Apr 29

  A BANTESZ Szövetkezet tájékoztatja a nyúl tenyésztőket és mindazokat, akik nyúl tenyésztéssel kívánnak foglalkozni, hogy mindaddig, amíg a vágóhíd beruházásai be nem fejeződnek, semmiféle részletes adatot nem közöl honlapján azon okok miatt, hogy a BANTESZt érő támadásokat megakadályozza. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tájékoztatóul közöljük, hogy a vágóhíd beindításához Szövetkezetnek minden rendelkezésére áll. Minderről mindenkit időben értesítünk.

  A BANTESZ Szövetkezet továbbra is a vidék talpra állását kívánja szolgálni, minden termelőnek tisztességes fizetséget juttatni az elvégzett munkájáért. A Szövetkezet minden őstermelőnek, termelőnek, nyugdíjasnak lehetőséget kíván adni a jobb megélhetésre az ország egész területén. A BANTESZ Szövetkezet szeretne mindent megtenni a vidék életfeltételeinek javításáért. Ezért minden vidékért tenni akaróval együtt kívánunk működni, legyen az növénytermesztés,  állattenyésztés, vagy feldolgozás területén tevékenykedő.

  Medve István

  BANTESZ Szövetkezet Igazgatósági elnöke

 • Apr 29

  Örömmel tudatjuk, hogy A BANTESZ Szövetkezethez csatlakozó szociális szövetkezetek által beadott pályázatok közül az alábbi kettő is 50-50 millió Forint támogatást nyert:

  ZÖLDKER-MIX Szociális Szövetkezet
  SZORGALOM Szociális Szövetkezet

 • Jul 24

  A BANTESZ Szövetkezet megkezdte nyúl vágóhíd beruházását. Az épület 55%-os készültségű 3.640 m2 hasznos területtel, mely 4.654 m2-re bővíthető.

  Helyet kap benne a vágó, feldolgozó, csomagoló üzem, valamint a hűtőház. Itt valósul meg később a taktaszadai második ütemben megépülő baromfi vágóhíd feldolgozásra kerülő termékeinek csomagolása és hűtőházi tárolása, melyet a Szövetkezet saját és pályázati segítséggel valósít meg, de egyidejűleg tárgyalások folynak bankokkal a beruházás befejezésének meggyorsítása érdekében. Kül- és belkereskedelmi cégekkel folynak egyeztetések a piacok felkutatása és bővítése érdekében, folyamatban van szándéknyilatkozatok tétele, valamint szerződések kötése. További tárgyalások sorozata folyik, melyekről később adunk további tájékoztatást.

  A BANTESZ Szövetkezet az 520 Ft/kg-os felvásárlási árat a saját vágóhíd 2014-es indításra való tekintettel 540 Ft/kg-ra emeli. A Szövetkezet ezen ár alá nem megy, ez csak növekedhet, ennek részleteit később közöljük. A számításokat ezen árral kérjük továbbiakban számolni.

 • Jul 24

  A BANTESZ-hez Szociális Szövetkezetek csatlakoztak

  Az alábbi szövetkezetek a hátrányos helyzetűek munkahely teremtéséért alakultak, melyet a BANTESZ Szövetkezet támogatásáról biztosított. Tevékenységükhöz a BANTESZ minden segítséget meg kíván adni, hogy munkájuk eredményes legyen.

  ZÖLDKER-MIX Szociális Szövetkezet
  Elnöke: Vas Ferenc, Taktaszada

  SZOCIO-TEAM Szociális Szövetkezet
  Elnöke: Lakatos János, Hernádvécse

  SZORGALOM Szociális Szövetkezet
  Elnöke: Tamás István, Taktaszada

  TANULÁSSAL A JOBB MUNKÁÉRT Szociális Szövetkezet
  Elnöke: Horváth József, Miskolc

  GALLYA- TEAM Szociális Szövetkezet
  Elnöke: Szabados Attila, Szőlősardó

  ÚJRA DOLGOZUNK Szociális Szövetkezet
  Elnöke: Medve István, Miskolc

  VISSZA A MUNKÁBA Szociális Szövetkezet
  Elnöke: Kun László György, Miskolc

  A szövetkezet 82 munkahely teremtését segíti hátrányos helyzetűek számára.

BANTESZ

Állattenyésztő és Növénytermesztő, Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet

Mentsük meg a vidéket!

6.000 vidéki munkahely megteremtése
Fókuszban a mezőgazdaság!
"Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen." (Albert Enstein)

Pályázatok

Pályázatíró partnerünk, az AVIZIO Kft. segítségével támogatni szeretnénk a fiatal gazdákat az elindulásban, fejlődésben. Pályázati tanácsadás, pályázatírás, elérhető pályázatok vonatkozásában kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a palyazat@bantesz.hu e-mail címen!
További információkat talál a pályázat menüpontban.