BANTESZ » Program
BANTESZ Állattenyésztő és Növénytermesztő, Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet

Legfrissebb hírek 
 • Program


  A BANTESZ Szövetkezet Programja

  A BANTESZ Szövetkezet azért jött létre, hogy a mezőgazdaság teljes termelési, feldolgozási és értékesítési folyamatát egy szervezeten belül valósítsa meg a növénytermesztéstől kezdve a raktározáson, takarmánykeverésen, állattenyésztésen, hagyományos és korszerű technológiák alkalmazásával az európai szabványoknak is megfelelő hús- és gyógynövény feldolgozáson, csomagoláson keresztül a saját bolthálózaton keresztüli hazai és export értékesítésig a nyereséget csökkentő külső kereskedői és közvetítői árrések és spekulánsok teljes kizárásával. A működés hatékonyságának maximalizálása érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjedő hálózat egyes elemei úgy kerülnek kialakításra, hogy az elsődleges feldolgozási egységek a lehető legkönnyebben megközelíthető módon az adott termék legnagyobb mennyiségű termelési helyéhez legközelebb essenek a logisztikai költségek legalacsonyabb szinten tartása érdekében. A költséghatékonyság növelését megcélozva minden melléktermék hasznosításra kerül a mezőgazdasági biomasszától kezdve az állati trágyát, vágóhídi nyesedéket és egyéb feldolgozási hulladékot beleértve a felépítésre kerülő biogáz üzemekben, melyekben az előállított gáz elsősorban az üzemeltetett állattenyésztő telepek, gyógynövény feldolgozó üzem és partner települések közvetlen fűtési szükségleteinek ellátására, másodsorban elektromos árammá alakítva a villamos energia igények fedezésére, harmadsorban pedig az áramszolgáltató felé kerül értékesítésre csak úgy, mint a legutolsó melléktermékként előálló biohumusz, ami a virágkertészetben hasznosítható. A folyamat megvalósításával az agrár termelés újra rentábilis, biztos megélhetést fog nyújtani a vidék számára.

  A Szövetkezet ezeket a működési folyamatokat két ágon valósítja meg. Egyrészt a Szövetkezet által működtetett üzemi méretekben, másrészt a kiépített infrastruktúra előnyeit kihasználva a kistermelők bevonásával, számukra is megteremtve a mezőgazdasági termelés biztos jövedelmezőségét. A vidék felkarolásának és a hatékony működésnek fontos eszköze a pazarlások megszűntetése, a csak részben kihasznált vagy teljesen kihasználatlan eszközök termelésbe vonása, a parlagon heverő termőföldek megművelése. A legkomolyabb eredmények érdekében összefogjuk a kisméretű háztáji gazdaságokat a nagyobb termelőegységekkel úgy, hogy a nagyobb szervezet és teljes folyamatot lefedő intézményrendszer együttes használatával minden résztvevő számára többletjövedelmet hozzon a jelenlegi működéshez képest. Kicsiben is elkezdhető, fokozatosan bővíthető lehetőséget nyújtunk a gazdálkodásba újra, vagy újonnan bekapcsolódóknak. A mezőgazdaság fellendítésével a gazdaság élénkítésén túl fontos cél a vidéki munkahelyek teremtése. Ennek összetevői a Szövetkezet által fenntartott üzemekben való munkavállalási lehetőség, a tisztességes megélhetést biztosító fenntartható őstermelői státusz, valamint a munkahely hiány miatt a vidéki településekről a városokba elvándorolt, de a teremtett lehetőségek miatt visszatérő munkavállalók miatt felszabaduló városi munkahelyek.

  Fontos célul tűztük ki a lakosság legszélesebb körének együttműködésbe vonását. Senki előtt sem ismeretlen tény, hogy hazánk első az egymás közötti gyűlölködésben, és utolsó az összefogásban. Ideje ezt megfordítanunk. A program részét képezi a legnépesebb etnikai kisebbség bevonása a termelési folyamatokba, számukra is vállalható környezet és feltételek megteremtése. A fenntartható működés érdekében fontos figyelmet kell szentelni a közbiztonsági kérdéseknek, hogy az előállított termékek előnyeit az annak megtermelésében résztvevők élvezhessék és nem utolsó sorban egyéb lépések mellett ez által is elősegíteni a vidéki turizmus és vendéglátás támogatását.

  A változás ideje elérkezett. A csökkenő segélyek, a hamarosan megszűnő, jelenleg visszaélésre lehetőséget teremtő indokolatlan földalapú támogatások mind arra kell, hogy sarkalljanak, hogy merjünk változtatni. Az ipar fellendülésére ebben a térségben nem érdemes számítani, a meglévő adottságokkal kell élnünk, abból kihozni a legtöbbet. Egyedül nehéz változást elérni, kicsiben nehéz hatékonyan termelni, azonban összefogással könnyedén teljesülhetnek meglepően nagy célok. A kisebb földterületek, eszközök, pénzforrások együttes felhasználásával lehetőség nyílik a minden tag számára fellendülést hozó rendszer kiépítésére. Ez a modell a világon sok helyen működik. Nem kell messzire menni, összefogással művelik meg a szerbiai gazdák a nadrágszíj parcellákat az egy-egy traktor, kombájn és egyéb gép együttes használatával. A folyamatot elindítottuk, de a fejlődés ütemének gyorsításához mindenkire szükség van. A cél a folyamatos bővítés megteremtése, a saját erők leghatékonyabb felhasználása és hozzájuk a legtöbb elérhető többletforrás megteremtése. A Szövetkezet párt független, semmilyen politikai irányultsághoz nem kötődik, de nem is áll ellent, a kormány programjaival is összehangolt működést alakítunk ki, melynek fontos eleme az Új Széchenyi terv keretein belül megnyíló pályázati források felhasználása. A felvázolt elképzeléssel rengetegen szimpatizálnak, annak értelmét senki nem kérdőjelezi meg, de az elindulás sohasem könnyű. A kiinduláskori meglévő létesítmények és külső szolgáltatók igénybevételét követően fokozatosan felépülő raktárak, takarmánykeverő, vágóhíd, hűtőház, csomagolóüzem, gyógynövény, fűszernövény és bogyós gyümölcs feldolgozó üzem, valamint a biogáz üzemek megvalósításával válik teljessé a Szövetkezet termelése. A beruházások kiterjednek az oktatási intézmények tanbázisainak bővítésére is, ezáltal megteremtve a folyamatos utánpótlás és a hosszú távú fenntarthatóság feltételeit. Külföldi tőkések előszeretettel fektetnének be, azonban feltétlenül szeretnénk magyar tulajdonban tartani a szervezetet és nem engedni ki az országból a megtermelhető nyereség nagy részét, hanem azt a termelők között szétosztani. A felvevőpiac már most rendelkezésre áll, csak rajtunk múlik, hogy mikor indul be a termelés.

  A Szövetkezeten belül lehetőség nyílik a földművelésre, étkezési, takarmány- és energianövények termesztésére, kisállat (nyúl, baromfi, fürj), sertés, juh, kecske, szarvasmarha tenyésztésre, gyógynövénygyűjtésre, és szinte bármire a mezőgazdaság keretein belül. A jelenlegi elemzések szerint 2025-re Európában élelmiszerhiány lesz. Magyarország adottságai lehetővé teszik, hogy ha időben lépünk, nem hogy az országban ilyen probléma ne álljon elő, de Európa egyik kiemelkedő élelmiszer exportőre legyünk. Ennek keretein belül megalapozhatjuk a boltjainkba kerülő igazolt származású, egészséges élelmiszerek jelenlétét, a megfizethető áron elérhető egészséges étkezést, ezzel is téve egy lépést annak érdekében, hogy az egészség terén a jelenlegi utolsó helyről előbbre léphessen Magyarország.

  A termelők számára a Szövetkezet több területen tud előnyt nyújtani. A Szövetkezet a tagjai számára egyrészt biztosítani tudja a saját szervezetén belül tartott folyamatok révén a jelenlegi piaci áraknál alacsonyabb áron való alapanyag (vetőmag, takarmány) beszerzést, valamint a garantált felvevőpiac biztosítása mellett a jelenlegieknél magasabb felvásárlási árat, ezáltal jelentős többletjövedelmet nyújtva a termelőknek. Másrészt a teljes Szövetkezeten belül termelési, feldolgozási és értékesítési folyamat eredményeként jelentkező éves nyereséggel a szövetkezet tagjai rendelkeznek, így egy év végi felosztásnál a termelői árrés mellett a tagi jogviszonyon alapuló többletjövedelemre tehetnek szert. Ezen túl a Szövetkezet biztosít a tagjai számára minden szakmai segítséget, beleértve az állatorvosi, agármérnöki szaktudást és szolgáltatást, a szövetkezeti méretek mellett az egyéni pályázati segítségnyújtást, a minden területre kiterjedő oktatást, valamint az induláshoz és növekedéshez szükséges önerőt pénz, kihelyezett eszközök, előnevelt állatok, takarmány kihelyezésével. Nem utolsó sorban a Szövetkezet által létesített üzemekben betölthető munkahelyeknél az azonos alkalmassággal rendelkező jelentkező munkavállalók közül a tagok elsőbbséget élveznek.

  A Szövetkezet programjához való csatlakozásra több lehetőséget dolgozunk ki. A Szövetkezeti formából adódóan a belépő tagok részjegyet kapnak a hozzájárulásukért, mely által tulajdonrészesek lesznek, ez által részesülnek a Szövetkezet gazdasági eredményéből, valamint szavazatukkal beleszólási lehetőségük van a Szövetkezet működésébe. Egy részjegy értéke (az alapításkori 250.000,- Forintot követően) 50.000 Forintban került meghatározásra. A Szövetkezethez csatlakozhat önálló jogon magánszemély vagy vállalkozás, gazdasági társaság, illetve önkormányzat. Alternatívaként megteremtettük annak lehetőségét, hogy egy település lakói együttesen, csoportosulásként csatlakozzanak. Ekkor a csoportosulás együttesen adja össze a saját maga által eldöntött módon és összetételben a hozzájárulást, ami ebben az esetben nem lehet kevesebb 500.000,- Forintnál. A csoportos csatlakozás esetén a csoportosulás 250.000,- Forintonként rendelkezik egy részjeggyel. A csoportosulást az általa választott két megbízott képviseli a Szövetkezetben, a későbbi részesedést és a csoportosuláson belüli érdekérvényesítést a csoportosulásnak magának kell szabályoznia. A Szövetkezet alakulására és működésére vonatkozó szabályozás megismerhető a Szövetkezet Alapszabályából, mely nyilvánosan elérhető a Szövetkezet honlapján (www.bantesz.hu).

  Tagjaink mellett egyre bővülő partneri körünkben üdvözölhetünk nagyobb gazdaságokat, üzemeket, felsőoktatási intézményeket, szakiskolákat, önkormányzatokat, és továbbra is várjuk mindenki jelentkezését, legyen az kistermelő, nagyobb gazdaság, intézmény vagy önkormányzat. Hozzájárulásként mindent elfogadunk, ami a közös cél érdekében felhasználható, beleértve az anyagi források mellett termőföldet, ipari területet, épületet, gépet, berendezést.

  Miskolc, 2011. február 16.

Tisztelt Polgármesterek!

Keressük az ország egész területéről azokat a településeket, település csoportokat, akik csatlakoznának szövetkezetünk által működtetett 3.000 főállású munkahely létrehozásában. Településenként minimum 10 fő munkavállalót (munkanélkülit) várunk. Munkavégzés három műszakos munkarendben. Programunk kész. Olyan települések, azon belül munkavállalók jelentkezését várjuk, akik komolyan, hosszú távon részt kívánnak venni. Jelentkezésüket a ország egész területéről várjuk.

Tel.: +36 30 207-9149
E-mail: medve.istvan46@gmail.com
Web: www.bantesz.hu

Tisztelettel:
Medve István
Igazgatósági elnök

BANTESZ

Állattenyésztő és Növénytermesztő, Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet

Mentsük meg a vidéket!

6.000 vidéki munkahely megteremtése
Fókuszban a mezőgazdaság!
"Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen." (Albert Enstein)